Machu Picchu Kolikkopeli Netissä

Reilun kasinon luokitus:
 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Paras online-kasino! Rekisteröidy bonuksia!

 • CASINO-X
  CASINO-X

  Rehellinen ja luotettava kasino!

Machu Picchu – poslední útočiště Inků a jeho tajemství

Za poslední útočiště Inků je považováno krásné město vysoko v Andách. Jak bylo postaveno a proč? Jaký byl účel posvátného kamene zvaného Intihuatana? Proč bylo město tak náhle opuštěno a po jeho obyvatelích zůstalo tak málo stop?

Když krátce po roce 1530 přišel Gonzalo Pizarro s malým španělským vojskem do Peru, musel být překvapen, jak snadno dobyli zemi. Vládnoucí incká říše byla vážně oslabena občanskou válkou a její pěšáci nemohli soupeřit se španělskou kavalerií. Roku 1536 poražený vladař Inků Manco Capac uprchl ze svého sídla v Cuzcu a založil další město nazvané Vilcabamba, kde jeho incká dynastie přežila ještě dalších 36 let.

Hiram Bingham z Yaleské univerzity přišel do Peru v roce 1911, aby nalezl Vilcabambu a určil polohu Inkova posledního útočiště. Za základnu si zvolil Cuzco a prozkoumával okolní venkov. Po několika dnech chození po březích řeky Urubamby potkal vesničana, který se nabídl, že mu ukáže jakési zříceniny na vrcholku nedaleké hory, kterou nazýval Machu Picchu čili „starý vrchol“. Namáhavé lezení hustou džunglí a přes křehké mosty zavěšené na lanech přivedlo Bunghamovu partu k místu, které je dnes známo jako Královská hroubka.

Navzdory husté vegetaci, která je pokrývala, uvědomil si Bingham, že to není obyčejná zřícenina. Ohromily ho zdi z čisté bílé žuly. Napsal: „Matně jsem si začal uvědomovat, že tato zeď a přilehlý polokruhový chrám nad jeskyní jsou stejně krásné jako nejkrásnější kamenická díla na světě. Málem mi to vzalo dech. Co to mohlo být za místo?“

Uvěřil, že je to Vilcabamba, a v příštím roce zorganizoval expedici, aby vykácela stromy a památníky očistila. Tak byla modernímu světu odhalena bájná citadela Machu Picchu. Ale nebyla to Vilcabamba, protože španělské doklady, které se od té doby objevily, naznačují, že město leželo opačným směrem od Cuzca. Dodnes se badatelé neshodli, kde přesně bylo.

Město a jeho lid

Jedině z rozhledny na vrcholku blízkého kopce Intipunku si může návštěvník uvědomit plný rozsah kolosálního pojetí Machu Picchu. Citadela je úžasné dílo – v městském plánování, civilním stavitelství, architektuře i kamenictví. Kdo vybudoval tuto kamennou symfonii, tento obrovský komplex budov postavený tak dokonale, že ani pět století neúprosného sevření peruánské džungle je nedokázalo připravit o víc než jen jejich došky a rákosové střechy? Architektonické formy jsou neomylně typické pro Inky, ale dál už je původ města zahalen v tajemství stejně hustém jako mlha, která časně zrána krouží kolem této skalní pevnosti. Zdá se, jako by se z podivně nahnutých dveřních sloupů měl každou chvíli vynořit ozdobený incký válečník ve zlaté zbroji.

Reilun kasinon luokitus:
 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Paras online-kasino! Rekisteröidy bonuksia!

 • CASINO-X
  CASINO-X

  Rehellinen ja luotettava kasino!

Záhadní Inkové neznali ani kolo ani psaný jazyk, ale vytvořili říši, která se táhla po mocných andských výšinách do dálky 3680 km. Čím bylo toto jejich město, dřepící na skalnatém výchozu ve výšce 2300 metrů na východních svazích And, 112 km severozápadně od Cuzca? Slovo „město“ není zrovna přesné, neboť na těchto kamenných terasách a schodištích nezněl nikdy ruch všedního života lidí spěchajících za svými každodenními záležitostmi.

Machu Picchu bylo komplexem chrámů, paláců a observatoří a domovem inckých vládnoucích tříd. Na západní straně města je posvátný kámen Intihuatana, jehož jméno značí „opěrný sloup slunce“ – malá zplouštělá pyramida s velkými kamennými „slunečními hodinami“ nahoře, vytesanými z přírodní skály v točitý tvar veliké krásy. Odtud prováděli velekněží pozorování a výpočty, umožňující jim zmapovat oblohu: tato znalost jim dávala jak náboženskou autoritu, tak dočasnou moc. Předpovídání podnebí, a v důsledku toho i úrody se provádělo zkoumáním vnitřnosti obětovaných lam.

Citadela sedí na skalnaté horské terase s obrovskými srázy po obou stranách a nabízí skvělou přírodní obranu i výtečný rozhled po úzkém údolí Urubamby, kterým by museli projít nepřátele, aby dosáhli hlavního města Cuzca. Ať už byla duchovní hodnota místa jakákoli, nebyla zanedbána ani strategická stránka, což se od národa, který vytvořil říši rozměrů impéria Julia Caesara, dalo očekávat.

Zatímco se tu mohly konat v dobách katastrof i lidské oběti, Inkové se jistě věnovali také jiným praktikám, které nám podle moderních měřítek připadají neméně bizarní. Například u vysoko postavených žen se prováděla patrně ve jménu módy deformace lebky. Hlava dítěte byla hned po narození ovázána řemeny a destičkami, které zůstaly na místě, dokud nebyla lebka na konci dospívání plně zformována. To už byla prodloužená dopředu i dozadu do skutečně znepokojivého stupně. Tato podivná praxe snad nutila k ještě podivnější trepanaci, při níž byly rituálními noži zvanými tumis vyřezávány docela velké části lebeční kosti.

Terasy Machu Picchu

Pád Machu Picchu

Hiram Bingham nalezl na Machu Picchu mnoho předmětů z kamene, bronzu, keramiky a obsidiánu, ale žádné zlato ani stříbro. Měly by tu být bájné poklady těchto kovů , srovnatelné s množstvím nalezeným ve Slunečným chrámu v Cuzcu, kde i zahrada obsahovala zlaté reprodukce kukuřice a jiných rostlin. Je nepravděpodobné, že by zlato a stříbro ukradli Španělé, protože o Machu Picchu není ve španělských kronikách ani sebemenší zmínka. Peruánský vědec Dr. Victor Angles Vargas se domnívá, že město bylo opuštěno už ke konci 15. století, tedy ještě než přišli ŠPANĚLÉ. Čím to bylo způsobeno, je jednou z největších záhad obklopujících toto posvátné místo.

Války mezi rivalskými inckými kmeny byly běžné a krvavé a často končily vyvražděním celých komunit. Když například incký vládce Wayna Capac porazil kmen Caranque, nařídil všechny jeho zbylé příslušníky popravit. Obyvatelé Machu Picchu mohl docela dobře potkat podobný osud. Jinou možností je, že některý kněz znesvětil jednu z posvátných Panen slunce zvanných ajlly. Garcilaso de Vega, syn Španěla a inické princezny, napsal obšírný komentář o zvycích Inků. Podle něho byl nejen každý, kdo byl shledán vinným ze sexuálního zneužití ajlly, sám popraven, ale také „sluhové, příbuzní, sousedé, obyvatele téhož města a jejich dobytek byli všichni zabiti. Nikdo nezůstal. Místo bylo prokleto a exkounikováno, aby je nikdo nemohl nalézt-ani zvířata.“ Byl tohle osud obyvateů Machu Picchu?

Epidemie tu byly běžné i v moderních dobách – ve 14 letech našeho století zdecimovala obyvatelstvo jedné oblasti nedaleko Machu Picchu malárie. A kostra zámožné ženy, nalezená Hiraemem Binghamem, ukázala, že měla syfilis, a je nepravděpodobné, že by tak na tom byla sama. Možná že město bylo postiženo epidemií tak strašnou, že bylo úřady natrvalo uzavřena. Moderní vědecké prozkoumání metodami, jako jsou rentgenové paprsky, jež byly pro Binghama nedostupné, může přinést objasnění: jinak zůstane možná náhlá depopulace Machu Picchu navždy hádankou.

Výstavba posvátného města

Nejvíc fascinuje dnešního návštěvníka velkolepost kamenické práce. Inkové neměli žádná tažná zvířata, a přece vztyčili masivní zdivo zrobené z kamenů o váze mnoha tun, které dodnes zapadají do sebe tak dokonale, že nikde ve spojích nelze zasunout do spár ani stěnku nože.

Jednou z charakteristik inckého zednictví je způsob, jak je kámen otesán do mnoha ploch, které dokonale zapadají jedno do druhé bez použití malty a tvoří jakousi trojrozměrnou skládačku. Taková metoda značně zvyšuje stabilitu zdí: té bylo zapotřebí, aby zdi ododlaly častým zemětřesením, která postihují Andy. V Cuzcu je v dochované incké zdi slavný kámen o dvanácti úhlech mezi stranami. V Torontoy, jednom z menších míst shluknutých kolem Machu Picchu, je dokonce kámen o 40 takových úhlech.

Jak dosáhli Inkové této nepřekonané úrovně v kamenicko-zednickém řemesle? Problém pracovních sil byl řešen tak, že do práce byli nasazováni všichni zdatní muži ze zajatých kmenů. Tak například blízký chrámový komplex v Ollantaytambu postavili indiáni z kmene Kolla z pobřeží jezera Tititcaca. Ale jak otesávali Inkové tvrdou žulu do velkolepě dlouhých a přímých linií? I když byli Inkové mimořádně obratní ve slévání a tavení měkkých kovů, vyráběli vykládané předměty a cloisonné ze zlata, stříbra, mědi a bronzu. Nikdy nepřišli na to, jak vyrábět železné stroje.

Nikdy se tu nenašly žádné artefakty dostatečně tvrdé pro zpracování tak nepoddajného kamene. Inkové prostě neměli pro takové tesání technologii, a přece je zvládli. To je další ze záhad, které nám předkládá tento tajemný národ. Bylo navrženo mnoho vysvětlení. Průvodce v Sacsayhuamanu nedaleko Cuzca tvrdí, že se to provádělo úlomky meteoritního hematitu. Je-li pravda, musely Andy zažít úplné bombardování meteority, neboť hematit předělaný na nástroje by dlouho nevydržel, ale vidět tu můžeme výsledky milionů hodin lidské práce.

Známější teorií je použití laserové technologie návštěvníky z kosmu, někdy uváděné jako vysvětlení kvality kamenické práce. Tato teorie, která upírá Inkům schopnost provést dílo sami, je založena na hluboce zakořeněném moderním předpokladu, že 20. století představuje vrchol toho, čeho lidstvo dosáhlo. Tento světový názor se svou prostou sérií příčin a následků ovšem pomohl potřít nemoci a obeplout zeměkouli. Může však znamenat, že lidstvo ztratilo určité sily dostupné starověkým národům. Druidští zasvěcenci prý dovedli létat, cestovat v čase a ovládat počasí. Používali snad inčtí šamanští kněží okultních sil, aby postavili a vytvořily z nezkrotné skály Machu Picchu, Odpověď se možná nikdy nedozvíme.

Machu Picchu – poslední útočiště Inků a jeho tajemství
Zajímavosti a novinky

Machu Picchu – vinkkejä paikassa vierailua varten

Machu Picchulla käynti oli yksi elämäni ikimuistoisimmista kokemuksista. Mutta sinne menemisen suunnitteluun liittyi jonkin verran pähkäiltävää aina lippujen hankinnasta ja jossain majoittumisesta itse paikan päälle pääsemiseen. Netti on pullollaan tietoa, mutta musta tuntui että jokaiselle vaiheelle oli pyhitetty oma sivunsa, mutta ei yhtään kaikenkattavaa ”Näin suoriudut kaikesta” -opasta, joten päätin yrittää tehdä itse moisen!

Nämä vinkit ovat taas toki vain yhden henkilön kokemusten perusteella raapusteltuja, mutta toivottavasti hyödyttävät silti mahdollisimman monia. Tässä siis vinkkini Machu Picchun valloittamiseen:

LIPUT MACHU PICCHULLE

Tästä on varmasti hyvä aloittaa. Ilman lippuja kun paikan päälle on hankalaa päästä ja Machu Picchun porteilta niitä ei voi ostaa. Itse varasin liput etukäteen netistä, noin kolme kuukautta ennen käyntiä, sillä halusin saada liput tietylle päivälle.

Sivusto on mielestäni hieman raskas ja hankala, muttei kumminkaan ylivoimainen. Sieltä voi valita pääsylipun joko pelkästään Machu Picchulle, Machu Picchulle ja Huyana Picchulle (sama kuin Wayna Picchu) tai Machu Picchulle ja Montañalle. Ainakin Machu Picchu + Huyana Picchu ovat sen verran suosittu yhdistelmä, ja koska Huyana Picchulle pääsyä on rajoitettu, niin sinne liput kannattaa varata hyvissä ajoin etukäteen.

Liput maksetaan luottokortilla. Lippuvarauksessa kysytään koko nimeä, sukupuolta, kotimaata, ikää, matkadokumenttia (esim. passi) ja sen numeroa. Lipputilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi koodin, jota vastaan pystyt kirjatumaan sivuille ja lunastamaan lippusi.

HUOM! Machu Picchulle on tullut 2020 heinäkuussa rajoituksia kävijämääriin, alueelle pääsyn aikatauluihin sekä alueella liikkumiseen. Lue lisää tämän postauksen lopusta

KÄYNTI HUYANA PICCHULLA

Machu Picchu, taustalla kohoaa Huyana Picchu

Huyana Picchu on se korkea huippu Machu Picchun taustalla, joka näkyy kaikissa ikonisissa Machu Picchu -kuvissa. Jos päätät mennä käymään Machu Picchulla, voit samalla varata lipun myös sinne. Kuten edellisessä kohdassa jo kirjoitin, tämän kanssa kannattaa olla hyvissä ajoin etukäteen liikkeellä.

Huyana Picchulle päästetään joka päivä vain 400 ihmistä. 200 ensimmäistä kello 7-8 aamulla ja toiset 200 kello 10-11. Jokainen vuorelle suuntaava kirjoittaa mennessään tietonsa vieraskirjaan ja esittää pääsylippunsa. Mennessä saa itselleen myös järjestysnumeron, jolla kuittaa itsensä elossa olevaksi alueelta poistuessaan.

Machu Picchu aukeaa kello kuusi, joten ensimmäiseen ryhmään haluavien tulee olla ripeitä. Me menimme jälkimmäisessä ryhmässä ja se sopi aikatauluihimme mainiosti. Ehdimme nauttia Machu Picchun aamun kauneudesta ja vähistä turistimääristä ennen huipun valloitusta. Nousu Wayna Picchulle voi olla rankka, koska paikka on korkealla (2 700 m) ja varsinkin loppua kohden portaat perille ovat varsin jyrkät. Tosin huipulta avautuvat huikeat maisemat palkitsevat rankan nousun.

Näiden näkymien takia huipulle kannattaa vaivautua!

MITEN PÄÄSTÄ MACHU PICCHULLE?

Halusit sitten taittaa matkaa Machu Picchulle Inca Trailin vaeltaen tai julkisia hyödyntäen, et voi välttää Cuscossa käymistä. Sinne kannattaa siis suunnata ensimmäiseksi. Me taitoimme matkan junalla, Inca Trailin suhteen en osaa siis vinkata.

Machu Picchun juuressa sijaitseva kylä ja junien päätepiste on nimeltään simppelisti Machu Picchu Pueblo, mutta tunnetaan myös nimellä Aguas Calientes. Juna on julkisilla liikkumisen ainoa vaihtoehto ja myös sangen hintava sellainen. Vaihtoehtoina ovat Perurail, jolla me matkasimme tai Incarail. Peruraililla matka alkaa Cuscosta lähdettäessä naapurikaupunki Poroyn juna-asemalta.

Matka Machu Picchu Puebloon taittuu 3,5 tunnissa ja huikeiden maisemien keskellä. Vaihtoehtoisesti voit nousta junaan myös noin puolimatkasta, Ollantaytambosta, jolloin matka halpenee jonkin verran. Cuscosta voi taittaa matkan Ollantaytamboon esimerkiksi collectivolla, paikallisella joukkoliikennevälineellä joka on yleensä minibussi tai henkilöauto.

Auto kerätään täyteen matkustajia, jotka ovat menossa samaan suuntaan ja lähtee ollessaan täysi. Me menimme tuon välin paluumatkalla henkilöautocollectivolla ja matkan hinta oli 15 solia/henki.

MACHU PICCHU PUEBLO – KYLÄ MACHU PICCHUN JUURELLA

Machu Picchu Pueblo, tuo pikkukylä Machu Picchun juurella, ei ole mikään huikea nähtävyys vaan syntynyt turismin puitteissa. Kylän on kiertänyt parissa tunnissa. Hienoja vuorimaisemia siellä on ihailtavaksi, mutta ei paljoa muuta ihmeellistä. Hostelleja ja hotelleja löytyy useampi, me esimerkiksi saimme hyvän hostellidormin 10 eurolla yö/henkilö.

Ravintoloitakin on edullisesta kalliiseen ja myös ruokakauppoja löytyy. Siellä on suotavaa viettää matkallaan ainakin yksi yö. Me vietimme kaksi, koska olimme vasta saapuneet Peruun ja sopeuduimme siellä pari päivää korkeaan ilmanalaan ennen matkan jatkumista vielä korkeammille seuduille.

Yleisin tapa on varmasti saapua paikalle edellisenä päivänä, nousta seuraavana päivänä Machu Picchulle ja lähteä iltapäivän tai illan junalla pois. Mutta ei ole huono viettää paikalla kahtakaan yötä. Machu Picchun seikkailun jälkeen oli ihana oikaista omaan sänkyyn, ottaa lämmin suihku ja saada puhtaita vaatteita päälle.

MACHU PICCHULLE NOUSU BUSSILLA

Mahcu Picchu Wayna Picchun huipulta nähtynä. Vieressä mutkittelee paikalle nouseva tie. Sen halki taas menee jalan nousijoiden käyttämä reitti.

Kylästä on Machu Picchulle lyhyt matka. Sieltä lähtee aamusta alkaen busseja, joiden kyydissä pääsee Machu Picchulle johtavan jyrkän rinteen ylös, ja toki myös alas. Yhdensuuntainen lippu maksoi 12 dollaria eli reilu 10 euroa, meno-paluu oli kaksi kertaa kalliimpi.

Bussilippuja voi ostaa etukäteen kylän bussiasemalta tai tarvittaessa myös Machu Picchulta, jos ei haluakaan tulla alas omin jaloin (kuten mulle kävi). Ostettaessa kysytään passia, sillä hinta on paikallisille edullisempi.

Ensimmäinen bussi Machu Picchulle lähtee 5.30 aamulla, ja matka ylös kestää puolisen tuntia. Kannattaa olla ajoissa paikalla. Kun me lähdimme viiden aikaan taittamaan matkaa jalan ylös, oli busseille jo monenkymmenen metrin jono.

MACHU PICCHULLE NOUSU JALAN

Jos haluat olla seikkailullisempi, voi Machu Picchulle nousta myös omin jaloin. Voit valita joko pidemmän ja helpomman reitin, kulkea bussienkin käyttämää serpentiinitietä ja olla valmiina hyppäämään pois alta aina kun bussi suhaa ohi. Tai valita serpentiinitien halki kulkevan jyrkemmän, mutta paljon lyhyemmän nousun.

Mulla kesti huipulle noin 1,5 tuntia. Tähän on mukaan laskettu myös kävelyaika Machu Picchu Pueblosta portaiden juurelle. Reitti on siis jyrkähköä kiviporrasta, suhteellisen hyväkuntoista mutta ei veitsellä leikatun tasaista, ja varsinkin aikaisin aamulla hieman haastavaa. Jos lähdet kiipeämään tavoitteenasi olla paikalla heti aamukuudelta, kun Machu Picchu avaa ovensa, ota mukaan taskulamppu! Katuvaloja ei ole kuin alkumatkasta ja sen jälkeen reitti on lähes pilkkopimeä.

Tällaisissa olosuhteissa sujui nousu Machu Picchulle

LIPUNTARKASTUKSET

Matkan varrella kohtasimme kaksi lipuntarkastusta. Ensimmäinen oli Machu Picchun juurella, ennen nousun aloittamista ja toinen oli huipulla. Molemmilla kerroilla syynättiin sekä pääsylippu että passi. Muistaakseni lipunoston yhteydessä sanottiin, että myös lipunostoon käytettyä luottokorttia saatetaan kysyä.

Meillä ei näin käynyt, mutta kannattaa ottaa se varmuuden vuoksi mukaan, ettei matka tyssää siihen. Lippuun saa sisäänpääsyssä leiman. Jos olet menossa käynnilläsi myös joko Huyana Picchulle tai Montañalle, säilytä pääsylippusi myös tuota toista sisäänpääsyä varten!

MITÄ OTTAA MUKAAN ALUEELLE?

Mukaan kannattaa varata runsaasti vettä. Varsinkin, jos aikoo nousta itse Machu Picchulle ja/tai muillekin alueen vuorille. Alueelle saa tuoda pienehkön repun, isommat kantamukset tulee jättää säilöön alueen ulkopuolella oleviin lokeroihin.

Aurinkoisena päivänä eritoten on hyvä ottaa mukaan aurinkorasvaa, aurinkolasit sekä päähine, auringonpaahde siellä on aika armoton. Sateeseen kannattaa myös varautua. Vessoja ja ravintola löytyy alueen ulkopuolelta, mutta ei itse alueelta.

Alueelle ei saisi viedä ruokaa, mutta laukkuja ei pahemmin tarkistettu porteilla ja moni söikin eväitä missä huvitti. Tosin asiasta huomauteltiin, jos paikan henkilökunta evästelyn huomasi. Ymmärtääkseni alueelta voi poistua ja palata samalla lipulla yhden päivän aikana. Me tosin tätä emme tehneet, mutta useat nettilähteet kertovat poistumismahdollisuuksista. Lippu (ja passi) on siis syytä pitää hollilla, jos aikoo esimerkiksi käydä vessassa tai syömässä.

HUOM! Machu Picchulle on tullut 2020-vuoden heinäkuussa rajoituksia. Alueelle pääsyä on rajoitettu, enää et voi olla siellä koko päivää vaan joudut lippua ostaessasi valitsemaan, menetkö päivän ensimmäisessä (klo 6-12) ryhmässä vai myöhemmässä (12-17.30). Lisäksi alueella liikkumista on rajoitettu, mikä vaikuttaa myös ruokailuun ja vessassa käyntiin. Lue lisää englanniksi tästä.

Toivottavasti tästä postauksesta oli sulle apua! Jos joku asia jäi silti askarruttamaan, kysy! Vastailen mielelläni.

Piditkö lukemastasi? Seuraa blogiani myös täällä:

Noora | Kerran poistuin kotoa

You Might Also Like

Yhtiökokemus: Megabusin kyydissä USA:ssa

Sohvasurffaaminen Israelissa oli helppoa ja hauskaa

Melkein kielitaidottomana Etelä-Amerikassa – näin pärjäsin

10 Comments

Tää oli erittäin kattava postaus ja nyt pitää laittaa tämä ylös ja muistiin, jos toivottavasti joskus pääsen ihmettelemään Machu Picchua. On kyllä niin kerrassaan kaunista!

Mahtavaa, jos tämä tuntuu hyödylliseltä! Etköhän sä pääse Machu Picchua vielä ihmettelemään :)

Jes täytyy laittaa vinkit muistiin! Haluisin niin kovasti päästä käymään tuolla Macchu Picchulla :)

Kiva jos tulee vinkit käyttöön! Etköhän sä sinne vielä pääse :)

Tämäkin tuli nyt bongattua, kuin tilauksesta! Lippu MP.lle on jo hankittuna, vuorostotaudin oireet vähän mietityttää tasaisen maan tallaajaa… miten sinulle/teille kävi niiden kans? Itse meinaan viettää 3-4 päivää Ollantaytambossa ja Aquas Calientesissa/MP.lla ennen korkeammalle siirtymistä.

Kiva, että löysit blogini ja sen Peru-postaukset :) Mulla ei onneksi käynyt pahin mahdollinen vuoristotaudin kanssa. Mekin aloitettiin Peruun tutustuminen tuolta Machu Picchun kolkilta, mutta Machu Picchu Pueblosta. Yhden päivän ehdittiin siellä tottua korkeuteen ennen Machu Picchulle kiipeämistä. Toinen päivä ei olisi ollut pahitteeksi, mutta onneksi kovin pahoja oireita en korkeudesta saanut. Lähinnä ylöspäin mennessä, ylämäkiä kiivetessä ym. keuhkoista tuntui loppuvan kapasiteetti. Mutta tuolta suunnalta on varmasti hyvä aloittaa, korkeus on siellä maltillisempaa. Tuolta me sitten siirryttiin parin päivän jälkeen korkeammalle Cuscoon ja sieltä sitten muutaman päivän jälkeen vielä korkeammalle Titicaca-järvelle. Korkeuteen tottumiseen vinkeiksi sanoisin rauhallisesti ottamisen, veden juomisen ja oman kehon kuuntelemisen. Pieniä oireita varmasti jossain vaiheessa tulee, mutta jos tuntuu oikein pahalta, niin sitten kannattaa varmasti hakeutua lääkäriin.

Moikka Noora!
Palasin lukemaan sun Peru-kokemuksia ja vinkkejä ennen huomista Machu Picchuilua :D. Nyt ollaan Cuscossa josta tykkään tosi paljon. Mexico city- viikon jälkeen tää on tosi virkistävä paikka. Rauhallisempi, siistimpi ja nykyaikaisempi. On puhdas ilma ja hotellissa hyvä vedenpaine ja raikas vesi sekä kunnon voltit sähkössä. Ilmainen netti joka paikassa. Ruoka hyvää ja hinnat edulliset. Oon tosi posiivisesti yllättynyt.
Olen myös onnistunut osan aikaa pakoilemaan 10 hengen meksikolais-matkaseuralaisiani joten olen pysynyt toistaiseksi suurin piirtein järjissäni. Eikä mulla kai ole ollut ainakaan vielä mitään vuoristo-oireita. Mua aina vähän huippaa ja päätä särkee lentojen jälkeen jonku aikaa joka tapauksessa joten meni samaan piikkiin. Meillä oli Lima-Cusco lennon kanssa takkuja joten olin aika naatti. Meidät myös kärrättiin Limassa hotellista kentälle naurettavan aikaisin joten ehdin nukkua vaan jotain 2 tuntia… Sit lento peruttiin viime hetkellä teknisten vikojen vuoksi ja seuraava lento lähti reilusti yli tunnin myöhässä ja se aika kyyhötettiin koneessa odottamassa. Ei ole vielä satanut kertaakaan, on ollu tosi aurinkoista ja lämmintä paitsi illalla ja yöllä mutta kai siihenkin on varauduttava huomenna.
Hyvää joulua ja uutta vuotta sinne missä silloin lienetkin!

Moi Teija! Ihanaa kuulla sun kuulumisia :) Voihan Machu Picchu, toivottavasti teillä oli mahtava reissu sinne! Mäkin tykkäsin Cuscosta paljon, paras kaupunki niistä mitä Perussa ehdittiin nähdä.

Haha, voin kuvitella miten aina välillä suomalaisesti luikit matkaseuraa karkuun :D Mutta se tekee vaan hyvää, joten se suodaan sulle. Mullakaan ei varsinaisesti Cuscossa tullut vuoristotaudin oireita, huomasin niitä lähinnä silloin, kun noustiin kaupunkia reunustaville vuorille – siellä oltiin jo niin korkealla. Toivottavasti et edes ala vuoristotaudista kärsiä. Tylsiä noi lentojen ongelmat, mutta onneksi mitään sen suurempaa ei ole ollut. Ja parempi pieni myöhästyminen ja ehjä kone kuin jotain pahempaa.

Hyvää joulua ja uutta vuotta myös sulle! Mä täällä Suomen kamaralla juhlin molempia, ensi vuonna sitten vasta lähden seikkailulle :)

Ja kiinnostavat vertailut jatkuu! :) Mulla pisin omien kokemusten raportti oli tällainen:
https://blog.kytta.net/2020/02/machu-picchu.html – juttuja on blogissa muitakin ja Flicrin kuvakansiossa loput kuvat kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. ^^

Me varattiin saman tien 3 yötä tuonne, kun haluttiin varmistaa sää olemalla saman tien kaks päivää paikalla. Oli lähes koko ajan sateetonta, mutta hyvin riitti raunioissa kiinnostavaa kierreltävää kahdeksikin päiväksi. Ja otettiin aamiainen laiskoina vasta klo 8, kun bussijonot oli koko ajan pitkiä ja hyvin ehdittiin kuutisen tuntia pyöriä paikalla molempina päivinä. Nousu tuli tehtyä sinne vastakkaiselle rinteelle ja huomasin, että siellä tarttee ötökkäkarkotinta – vajaa viikon näkyi mulla säärissä pieniä punaisia pisteitä, eikä mitään havaintoa mistä kohtaa ne tuli.

Tuo kahden päivän taktiikka on varmasti mainio, ainakin jos on liikkeellä aikaan, jolloin sadetta saattaa saada niskaan todennäköisesti. Meillä tosiaan oli onni sään kanssa, vaikka aamulla vähän toiselta näyttikin. Eikä aikataulukaan olisi oikein antanut periksi vierailla paikassa kahden päivän ajan, vaikka nähtävää siellä varmasti olisi vaikka kuinka monelle päivälle.

Leave a Reply Cancel Reply

NOORA

Olen kolmekymppinen, vasta aikuisiällä matkustamisen makuun päässyt seikkailijaluonne.

Rakastan maailman kauneutta, vuoria, luontomatkailua sekä historiaa. Haluaisin asua vanhassa linnassa. Pidän myös isoista ja pienistä kaupungeista, kunhan niissä on persoonaa. Haluan nähdä kohteista muutakin kuin mitä matkaoppaat nostavat niiden tärkeimmiksi nähtävyyksiksi.

Käytyjä maita on 50 ja halu nähdä maailmaa kasvaa jatkuvasti.

Tammikuusta toukokuuhun 2020 tein 4,5 kuukauden pituisen, 7 maan halki kulkeneen maailmanympärimatkan.

Machu Picchu – die Stadt der Inka

Auf einer Bergspitze, mitten in den peruanischen Anden, 2360 Meter hoch liegt die antike Stadt Machu Picchu. Ihr Anblick ist beeindruckend und überwältigend. Warum wurde diese Stadt erbaut? Wer hat sie erbaut und warum gerade an diesem Platz?

Auf dem ersten Blick ist zu sehen das diese Stadt nicht als Festung erbaut wurde. Es fehlen die Schutzmauern. In der Stadt befinden sich Brunnen und kleine Wasserbecken, Tempel und aus Granit erstellte Altare.

Wie konnte ein Volk dem das Handwerk der Eisenbearbeitung fehlte, dass das Rad nicht kannte, solch ein Meisterwerk erschaffen?

Wozu diente Machu Picchu und wer waren die Bewohner der Stadt? Eine Analyse von Knochenfunden, neue Erkenntnisse in der Baukunst der Inkas und die Geschichten ihrer mumifizierten Könige geben die Lösung zu einem der größten Geheimnisse der Inkas. Folgen Sie uns auf einer Reise durch die spannende Geschichte der Stadt von ihrer ersten Erwähnung im Jahr 1880 bis zur offiziellen Wiederentdeckung im Jahr 1911 durch Hiram Bingham.

Eine virtuelle Reise durch die Kultstätten von Machu Picchu

Entdecken Sie die Stadt auf einem virtuellen Rundgang und lernen Sie die Stadt in all seinen Facetten und seiner Schönheit kennen.
Insgesamt nimmt die Stadt eine Fläche von insgesamt etwa dreizehn Quadratkilometer ein und wurde von 750 bis 1.200 Menschen bewohnt. Architektonisch betrachtet, teilt sich der Komplex in vier Sektionen, abhängig von den dort ausgeführten Tätigkeiten. Die Stadt verfügte über Wohnanlagen, Produktionsstätten, Bereiche für die Landwirtschaft, Kultstätten und einen Palast für den Regenten. Insbesondere die Erforschung der über die Stadt verteilten Kultstätten mit dem Grab des Kondors, dem Palast der drei Fenster und das östliche Mausoleum haben viel zum Verständnis der alten Inka Kultur beigetragen.

Bautechniken voller Faszination

Bedenkt man, dass die Stadt innerhalb von 90 Jahren, zwischen 1450 und 1540, auf einem Bergkamm der peruanischen Anden in 2.430 Metern Höhe von einem Volk gebaut wurde, das weder das Rad noch Metallinstrumente kannte – dann grenzt dies allein schon an ein Weltwunder.

Die Mehrzahl der Gebäude wurden aus Steinen mit variierender Größe erbaut die aufwendig in die jeweilig notwendige Form gebracht wurden und ohne Mörtel aufeinandergeschichtet wurden. Die Inkas waren Spezialisten, wenn es darum ging ein Gebäude zu erstellen das Erdbeben sicher ist und über einen langen Zeitraum erhalten bleiben sollte. Beinahe so als wenn sie geahnt hätten das ihre Zeit irgendwann vorüber sein würde und sie ein Vermächtnis hinterlassen müssten.

Eine perfekte Wasserversorgung mit Abwassersystem sorgte ständig für Frischwasser und dafür das die Regengeplagte Stadt nicht überschwemmt wurde. Die in mehreren Schichten angelegten Terrassen auf denen Landwirtschaft betrieben wurde sind ein weiteres Beispiel für die fortschrittliche Baukunst und Architektur dieses Volkes.

Wozu diente Machu Picchu?

Eine der interessantesten und bis heute immer noch ungeklärte Frage ist für welchen Zweck die Inka-Stadt erbaut wurde. Die Theorien dazu sind vielfältig und reichen vom Inka-Refugium über einen königlichen Kurort bis hin zur öffentlichen Kultstätte. Als Bingham die Stadt entdeckte ging er davon aus das es sich hierbei um den letzten Rückzugsort der Inkas vor den spanischen Invasoren handelte. Historische und archäologische Funde scheinen diese These seitdem widerlegt zu haben – doch einig sind sich die Wissenschaftler deshalb nicht. Wir stellen die wahrscheinlichsten und gewagtesten Thesen zum Ursprung des mystischen Ortes vor.

Reisetipps für die Inka-Stadt

Wie für jedes Reiseziel gibt es auch für Ihre Reise zu dem beeindruckenden Inka-Ort einiges zu beachten, um eine unbeschwerte Zeit an diesem geheimnisvollen und faszinierenden Ort zu verbringen. In unseren Reisetipps erfahren Sie mehr zu Anreise, der besten Reisezeit zur Stätte, dem Wetter, der Akklimatisierung für den Höhenunterschied, Gesundheit und richtigen Reisekleidung, den Kosten und Sparmöglichkeiten, der perfekten Tour für jedes Budget und noch einiges mehr an Geheimtipps direkt aus unserer Travel Redaktion! Planen Sie ihre Reise im voraus und buchen Sie rechtzeitig ein Ticket für den Zugang und je nach Trail auch eine geführte Tour zur Inka-Stätte.

Der Inka-Trail und drei alternative Aufstiege nach Machu Picchu

Viele Wege und Pfade führen von Cuzco aus nach Machu Picchu. Dabei haben Sie die Wahl ob Sie die Anreise etwas bequemer mit Bus und Bahn angehen wollen oder auf die alte traditionelle Art der Inkas die Stadt zu Fuß zu erreichen. Outdoor-Liebhaber auf der ganzen Welt träumen davon, einmal dem berühmten Inka-Trail zu folgen. Allerdings ist er mitnichten der einzige Kletterweg, auf dem die Stadt auf dem Berg erreicht werden kann. In unserem Special über den Inka-Trail stellen wie vier einzigartige, landschaftlich atemberaubende Anstiege zur berühmten Inka-Stätte vor und geben viele Tipps, wie die Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Hiram Bingham III: Lebenslauf eines Entdeckers

Hiram Bingham, der offizielle Entdecker der Stadt, wurde 1875 in der hawaiianischen Hauptstadt Honululu als Sohn von Missionaren geboren. Schon früh trug er das Herz eines Entdeckers in sich; seine Eltern jedoch wünschten sich, dass er die religiöse Familientradition fortführen würde. In seiner Kindheit lehnte er sich dagegen auf: rannte mit 12 zuhause weg, um sich als blinder Passagier einzuschiffen, nur um schon im Hafen abgefangen zu werden, wollte Football spielen und den Globus erkunden. Aber auch die Bücher waren seine Welt, solche, die ihn in die Welt der Abenteurer und Entdecker entführten.

Die Entdeckung der Inka-Stadt

Die Anden in Peru. Allein der Anblick dieses Gebirges lässt den Atem stocken. Doch im Jahr 1911 entdeckte der Hawaiianer Hiram Bingham auf einem ihrer Gipfel etwas noch Spektakuläreres als alles, was er zuvor gesehen hatte: die Ruinen von Machu Picchu, seitdem als verlorene Stadt der Inka bekannt. Bis heute ist diese Inka-Stätte von vielen Mysterien umgeben; noch immer ist sie historisch und archäologisch nicht vollständig erschlossen. Doch als der Ort 1911 von Hiram Bingham III. entdeckt wurde, war es ein noch viel rätselhafterer Fund. Niemand konnte ahnen, dass die damals überwucherten Ruinen zu einer der bekanntesten Attraktionen in Peru und schließlich zu einem der neuen sieben Weltwunder werden würden.

Foto Galerie

In unserer Bildergalerie finden Sie einige der schönsten Fotos des magisch anzusehenden Ortes.

Am 7. Juli 2007 wurde die Stätte in die Liste als eines der neuen sieben Weltwunder der Neuzeit aufgenommen. Heute gehört die Inka-Zitadelle laut dem Magazin Forbes zu den besten Reisezielen für 2020. Für das Jahr 2020 wurden zwei alternative Zugangswege zum historischen Heiligtum geplant. Eine Route verbindet den Amazonas-Zugang, der die Intihuatana-Community mit allen Sektoren in San Miguel, Inkarakay, Mandor, Puente Ruinas bis hin zur Stadt Machu Picchu integriert. Die zweite Route führt über Choquellusca nach San Antonio de Torontoy und weiter zur Stadt.

Geführte Touren

Neue Besuchszeiten

Dies sind die wichtigsten Änderungen für den Zutritt zu Machu Picchu. Es gibt 9 Schichten für den Zugang.

 • Die Eintrittszeiten für Machu Picchu sind: von 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens, 12 Uhr morgens, 13 Uhr morgens und 14 Uhr morgens
 • Die maximale Aufenthaltsdauer des Besuchs beträgt 4 Stunden ab dem Moment an dem das Weltwunder betreten wurde
 • Der Wiedereintritt in das Weltwunder nur aus Gründen höherer Gewalt gestattet ist.
 • Schließlich ist der Eintritt in das Machupicchu Site Museum in der Nachmittagsschicht (von 12.00 bis 16.00 Uhr) für alle Besucher frei.
 • Wer zum ersten Mal kommt, muss mit einem Führer einreisen.
 • Für den Zutritt muss das Eintritts Ticket und der Reisepass gezeigt vorgelegt werden

Machupicchu

 • Zeitplan 1: Einlass ab 6 Uhr
 • Zeitplan 2: Einlass ab 7 Uhr
 • Zeitplan 3: Einlass ab 8 Uhr
 • Zeitplan 4: Einlass ab 9 Uhr
 • Zeitplan 5: Einlass ab 10 Uhr
 • Zeitplan 6: Einlass ab 11 Uhr
 • Zeitplan 7: Einlass ab 12 Uhr
 • Zeitplan 8: Einlass ab 13 Uhr
 • Zeitplan 9: Einlass nach 14 Uhr

Machupicchu + Waynapicchu

 • Zeitplan 1: Einlass 6 Uhr morgens / Einlass nach Waynapicchu von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens
 • Zeitplan 2: Einlass 7.00 Uhr / Einlass nach Waynapicchu von 7.00 Uhr bis 08.00 Uhr
 • Zeitplan 3: Einlass 8.00 Uhr / Einlass nach Waynapicchu von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Machupicchu + Berg

Zeitplan 1: Einlass 6.00 Uhr / Einlass in den Berg von 7.00 bis 8.00 Uhr
Zeitplan 2: Einlass 7.00 Uhr / Einlass in den Berg von 7.00 bis 8.00 Uhr
Zeitplan 3: Einlass 8.00 Uhr / Einlass in den Berg von 9.00 bis 10.00 Uhr

Verfügbare Eintrittskarten pro Tag:

 • 3267 am Vormittag
 • 2673 am Nachmittag

Verfügbare Eintrittskarten pro Tag:

400 aufgeteilt in 2 Gruppen

Muss 4 Monate im Voraus gebucht werden.

Verfügbare Eintrittskarten pro Tag:

800 aufgeteilt in 2 Gruppen

Sollte einige Wochen im Voraus gebucht werden.

Tickets, Pässe und Preise

Die Besucheranzahl ist täglich auf 5940 Besucher beschränkt bei gleichzeitiger Zunahme an Touristen die Machu Picchu besuchen wollen. Wenn Sie einen Besuch planen sollten Sie frühzeitig ihr Ticket vorbestellen. Die beliebteste Besuchszeit ist der Vormittag.

Der aktuelle Preis pro Person liegt bei 152 S./ (ca. 40,00 €) für Ausländer. Kinder unter 8 Jahren haben freien Eintritt, Minderjährige bis 18 Jahren zahlen den Studentenpreis. Tickets können direkt hier über getyourguide.com gebucht werden.

Tickets werden nur von autorisierten Büros in Cusco oder online angeboten. Vor-Ort können die Tickets hier erworben werden:

 • Casa Garcilaso, Calle Garcilaso, Cusco
 • Desconcertada de Cultura Cusco, Calle Maruri 324, Cusco
 • Aguas Calientes (Machu Picchu pueblo), Avenida Pachacutec

Eintrittskarten und Pässe

Tickets können Sie hier bei viator oder getyourguide online bestellen

Seien Sie einer von nur 400 Menschen, die pro Tag Huayna Picchu besuchen dürfen. Hier erhalten Sie
Eingangstickets für die 06:00 Tour .

Karte

Videos

Urlaubsziele und Regionen

 • Lima:
  Jorge Chávez
 • Jauja:
  Francisco Carlé
 • Trujillo:
  Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos
 • Tumbes:
  Capitan FAP Pedro Canga Rodriguez
 • Talara:
  Capitán FAP Víctor Montes Arias
 • Jaén
  Shumba Airport
 • Tingo Maria:
  Airport
 • Iquitos:
  Colonel FAP Francisco Secada Vignetta
 • Cusco:
  Alejandro Velasco Astete

Indem Sie weiter auf unserer Webseite navigieren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu, um Ihnen an Ihre Interessen angepasste Inhalte und Werbung zeigen sowie die Navigation auf unserer Webseite verbessern zu können. Weitere Informationen und unsere Datenschutzerklärung .

Wir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.

Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.

Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.

Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.

Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.

Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.

Google Webfont Einstellungen:

Google Maps Einstellungen:

Google reCaptcha Einstellungen:

Vimeo und YouTube Einstellungen:

Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.

Reilun kasinon luokitus:
 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Paras online-kasino! Rekisteröidy bonuksia!

 • CASINO-X
  CASINO-X

  Rehellinen ja luotettava kasino!

Mitkä online-kasinot ovat parhaat?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: